Trang chủ Tiên Hiệp Phật Động Sơn Hà

Phật Động Sơn Hà

Hoàng Lương Di Mộng Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Phật Động Sơn Hà Cái gọi là Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên,...

1 Yêu thích| 114888Lượt xem| 20 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phật Động Sơn Hà

Cái gọi là Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên, Trực Thượng Vân Tiêu Cửu Trọng Thiên. Mà lại xem một vị đạt được Phật môn truyền thừa dị thế thiếu niên từng bước mở ra tự thân truyền thừa bí ẩn. Đem Long Trảo Công, La Hán Kim Thân, Đại Lực Kim Cương quyền, Như Lai Thần Chưởng các loại : chờ Phật môn tuyệt học mang tới dị thế, từ đây xưng bá kiếp này, Danh Động Sơn Hà.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn