Trang chủ Tiên Hiệp Đại Chưởng Khống

Đại Chưởng Khống

Câu Huyền Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Xuyên việt củi mục đệ tử, ngẫu được La Bàn, từ nay về sau...

0 Yêu thích| 88181Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên việt củi mục đệ tử, ngẫu được La Bàn, từ nay về sau đạp vào một đầu không gì không biết, không gì làm không được Thông Thiên Đại Đạo.

La Bàn lên, biểu hiện hết thảy yêu thú Tu Chân, đan dược pháp khí, khoáng thạch linh dược.

Mà đây chỉ là lúc bang đầu một cái công năng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn