Trang chủ Lịch Sử Sở Hán Anh Liệt Truyện

Sở Hán Anh Liệt Truyện - 楚汉英烈传

Lưu Hồng Thắng Đang ra Lịch Sử

'Sở Hán anh liệt truyện' là thể chương hồi truyện dài, tác...

1 Yêu thích| 5033Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

'Sở Hán anh liệt truyện' là thể chương hồi truyện dài, tác giả là đương đại tác gia Lưu Hồng Thắng.

Toàn sách lấy Trần Thắng khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng là bắt đầu, lấy Chu Bột, Trần Bình tru Lã an Lưu là kết thúc, kể xuyên suốt 40 năm lịch sử, trong đó rất đại bộ phận phân nội dung là nhiều ngời đều biết "Hán Sở tranh hùng" .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn