Trang chủ Khoa Huyễn Nam Thiên Bá

Nam Thiên Bá

Đang cập nhập Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Một thiên đạo gia dưỡng sinh công, đúc thành một cái bất hủ...

0 Yêu thích| 87218Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một thiên đạo gia dưỡng sinh công, đúc thành một cái bất hủ truyền thuyết.

Một cái làm như yên lặng thiếu niên, nhưng trong lòng ẩn núp một đầu mãnh hổ.

Mà nhìn Vương Động như thế nào từ hạo kiếp mạt trong đất, từng bước trưởng thành là Nam Thiên Bá chủ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn