Trang chủ Khoa Huyễn Marvel Thế Giới Lý Đích Siêu Năng Lực Giả

Marvel Thế Giới Lý Đích Siêu Năng Lực Giả - 漫威世界里的超能力者

Ngã Thị Đường Tăng Ngã Bất Kỵ Bạch Mã Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Con mắt là cửa sổ tâm linh, như vậy trong ánh mắt kẻ xuyên...

5 Yêu thích| 118243Lượt xem| 47 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

1

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Con mắt là cửa sổ tâm linh, như vậy trong ánh mắt kẻ xuyên việt có thể chứng kiến phong cảnh như thế nào đây?

Tiêu Diệt Nhãn, Thiên Lý Nhãn, Hóa Đá Nhãn, Vặn Vẹo Chi Ma Nhãn, Trực Tử Chi Ma Nhãn...

Đây là câu chuyện của một thiếu niên mang các loại ma nhãn siêu năng lực, tại Marvel thế giới lưu lạc lung tung!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn