Trang chủ Võ Hiệp [Dịch] Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

[Dịch] Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng] - 惊艳一枪

Ôn Thụy An Đã hoàn thành Võ Hiệp

Luận Anh Hùng hệ liệt bao gồm 8 quyển: 1. Ôn Nhu Nhất Đao 2....

3 Yêu thích| 9241Lượt xem| 65 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Luận Anh Hùng hệ liệt bao gồm 8 quyển:
1. Ôn Nhu Nhất Đao
2. Nhất Nộ Bạt Kiếm
3. Kinh Diễm Nhất Thương
4. Thương Tâm Tiểu Tiễn
5. Triều Thiên Nhất Côn
6. Quần Long Chi Thủ
7. Thiên Hạ Hữu Địch
8. Thiên Hạ Vô Địch
Ngoài ra còn 2 quyển chưa được viết xong.

Truyện được dịch bởi fishscreen tại Tàng Thư Viện.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn