Trang chủ Võ Hiệp [Dịch] Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà

[Dịch] Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇

Ôn Thụy An Đã hoàn thành Võ Hiệp

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ...

25 Yêu thích| 86862Lượt xem| 91 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ An, gồm 14 quyển:
1. Đàm Đình Hội
2. Toái Mộng Đao
3. Đại Trận Trượng
4. Khai Tạ Hoa
5. Bộ Lão Thử
6. Đả Lão Hổ
7. Viên Hầu Nguyệt
8. Tẩu Long Xà
9. Mãnh Quỷ Miếu
10. Bạch Cốt Tinh
11. Quỷ Môn Quan
12. Thiết Bố Sam
13. Đỗ Tiểu Nguyệt
14. Kim Chung Tráo

Sáu quyển đầu được nơi khác dịch. Tàng Thư Viện bắt đầu dịch từ quyển 7.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn