Trang chủ Tiên Hiệp Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung - 白骨道宫

Thân Vẫn Chỉ Tiêm Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân. Miểu miểu đạo...

12 Yêu thích| 317139Lượt xem| 105 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân.

Miểu miểu đạo cung, dưới bậc thông thiên tích bạch cốt.

... ...

Ngàn năm trước, hắn hóa thân làm hoa, chim, cá, côn trùng, tránh né khắp nơi, không chỗ dung thân; trầm luân sau ngàn năm , từ trong luân hồi huyễn diệt trở về, hắn phong mang tuyệt thế, thiên hạ vô song.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn