Trang chủ Tiên Hiệp Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần - 大玄门封神

Thân Vẫn Chỉ Tiêm Tác giả ngừng viết Tiên Hiệp

Xuyên việt ở tiên pháp thịnh vượng trong thế giới, cố gắng...

32 Yêu thích| 205159Lượt xem| 385 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

15đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên việt ở tiên pháp thịnh vượng trong thế giới, cố gắng tu hành...

...

Vốn là ta cho là, ta đi tới cái thế giới này, cả đời đều muốn ở biết cái thế giới này, thực khí vẽ bùa, cho đến có một ngày, ta thần ngự âm dương, uy lăng thiên hạ, mới biết được, cái thế giới này cũng biết ta.

...

Nửa đời tu hành không người nào biết, một khi đắc pháp thiên hạ kinh sợ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 lttkkBá Tánh Bình Dân

Đây là một truyện tu tiên có những nhân vật thực sự lấy đạo làm lẽ sống, làm chuẩn mực, tu tâm để cầu đạo, chứ không chỉ xem đại đạo như con đường tranh đoạt nhau để bước lên.

May 29, 2017 10:07 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn