Trang chủ Tiên Hiệp Kiếm Hành Cửu Châu

Kiếm Hành Cửu Châu - 剑行九州

Lãnh Nguyệt Tiểu Y Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Hồng trần ! Vạn vật ! Thiên địa ! Dưới cơ duyên xảo hợp,...

0 Yêu thích| 328099Lượt xem| 23 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hồng trần ! Vạn vật ! Thiên địa !

Dưới cơ duyên xảo hợp, tuyệt thế công pháp và đến từ dị giới linh hồn sản sinh ra thần kỳ biến hóa .

Nguyên anh kỳ lão quái ! độ kiếp kỳ cự đầu ! đại thành kỳ bán tiên !

Thần tâm ? Ma tâm ? Một niệm là chính , một niệm là ma .

Trong tâm có kiếm, vạn bàn pháp tắc đều trong tâm ta .

Thần tâm ? Ma tâm ? Đều là nhân tâm !
Tâm ngự kiếm , kiếm hành lực , lực chứng đạo , đó là : Kiếm Tiên .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn