Huyền Huyễn

[Dịch] Lạc Vào Liêu Trai

Tác giả: Nam Triêu Trần

Lượt xem: 21625

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 20

Mới cập nhật: 00:00 23/06
[Dịch] Thánh Vương

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Lượt xem: 39367

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 19

Mới cập nhật: 00:00 29/04
[Dịch] Quốc vương vạn tuế

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao 01

Lượt xem: 38397

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 00:00 03/03
[Dịch] Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Tác giả: Nghĩa Hải Tình Thiên

Lượt xem: 33348

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2

Mới cập nhật: 00:00 21/11
[Dịch] Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Lượt xem: 11486

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1025

Mới cập nhật: 18:24 14/05
[Dịch] Trương Tam Phong Dị Giới Du

Tác giả: Tả Tự Bản

Lượt xem: 122935

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 66

Mới cập nhật: 00:00 14/05
[Dịch] Thiên Châu Biến

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 17981

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 00:00 30/01
[Dịch] Đồ Đằng

Tác giả: Du Tạc Bao Tử

Lượt xem: 142905

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 98

Mới cập nhật: 00:00 12/09
[Dịch] Lăng Thiên Truyền Thuyết

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Lượt xem: 13038

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 7

Mới cập nhật: 00:00 12/09
[Dịch] Đấu La Đại Lục

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 322385

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 215

Mới cập nhật: 00:00 06/09
[Dịch] Thôn Phệ Thần Đồ

Tác giả: Du Tạc Bao Tử

Lượt xem: 68626

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 36

Mới cập nhật: 00:00 02/06
[Dịch] Bất Tử Bất Diệt

Tác giả: Thần Đông

Lượt xem: 285278

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 65

Mới cập nhật: 00:00 18/03
[Dịch] Vũ Hoàng Tại Dị Giới (Dị Giới Trùng Sinh Chi Kiếm Hoàng)

Tác giả: Vũ Thần Vũ

Lượt xem: 25475

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 00:00 14/01
[Dịch] Thần Mộ I

Tác giả: Thần Đông

Lượt xem: 10636

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 199

Mới cập nhật: 15:51 28/09
[Dịch] Cuồng Thần

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 124597

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 21

Mới cập nhật: 00:00 04/09
 
Trở lên đầu trang