Huyền Huyễn

Ngạo Thị Thiên Địa

Tác giả: Cao Thiết

Lượt xem: 426525

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 540

Mới cập nhật: 00:00 26/01
[Dịch] Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Tác giả: Nghĩa Hải Tình Thiên

Lượt xem: 45956

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 41

Mới cập nhật: 00:00 26/01
[Dịch] Vô Lại Kim Tiên

Tác giả: Quỳnh Độc

Lượt xem: 36091

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 172

Mới cập nhật: 00:00 25/01
[Dịch] Lạc Vào Liêu Trai

Tác giả: Nam Triêu Trần

Lượt xem: 18415

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 20

Mới cập nhật: 00:00 23/06
[Dịch] Thánh Vương

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Lượt xem: 36776

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 19

Mới cập nhật: 00:00 29/04
[Dịch] Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Tác giả: Nghĩa Hải Tình Thiên

Lượt xem: 32815

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2

Mới cập nhật: 00:00 21/11
[Dịch] Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Lượt xem: 5373

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1025

Mới cập nhật: 18:24 14/05
[Dịch] Trương Tam Phong Dị Giới Du

Tác giả: Tả Tự Bản

Lượt xem: 122029

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 66

Mới cập nhật: 00:00 14/05
[Dịch] Thiên Châu Biến

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 15681

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 00:00 30/01
[Dịch] Đấu La Đại Lục

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 315256

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 215

Mới cập nhật: 00:00 06/09
[Dịch] Thôn Phệ Thần Đồ

Tác giả: Du Tạc Bao Tử

Lượt xem: 66745

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 36

Mới cập nhật: 00:00 02/06
[Dịch] Vũ Hoàng Tại Dị Giới (Dị Giới Trùng Sinh Chi Kiếm Hoàng)

Tác giả: Vũ Thần Vũ

Lượt xem: 23085

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 00:00 14/01
[Dịch] Cuồng Thần

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Lượt xem: 119708

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 21

Mới cập nhật: 00:00 04/09
 
Trở lên đầu trang