• Số truyện

    32
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Đường Gia Tam Thiếu, tên thật Trương Uy, sinh năm 1981 ở Bắc Kinh, là một tác giả tiểu thuyết mạng Trung Quốc, chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư văn hóa Huyễn Thế Đường Môn. Tốt nghiệp ngành chính trị pháp luật ở đại học Hà Bắc. Tháng 2/2004, sáng tác tác phẩm đầu tay 《 Quang Chi Tử 》, trở thành tác giả ký kết với Qidian vào tháng 5. Tháng 12/2008, bắt đầu sáng tác 《 Đấu La Đại Lục 》. Tháng 11/2011, trở thành ủy viên thuộc ủy ban hiệp hội tác giả Trung Quốc. Tháng 10/2014, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư văn hóa Huyễn Thế Đường Môn. Tháng 12/2017, đạt được giải thưởng "Tân nhân Tác giả mạng" thuộc giải văn học "Trung Hoa Văn Học Cơ Kim Hội Mao Thuẫn".

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu