• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Vũ Nham là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng “Cực Phẩm Gia Đinh”. Ông tốt nghiệp Đại học Vũ Hán , Nam Kinh, khoa Công Nghệ Thông Tin. Trong thời gian rảnh rỗi, ông đã viết hai cuốn sách là “Đô Thị Lương Nhân Hành” và “Cực Phẩm Gia Đinh”. Hiện ông đăng ký vào trang “Khởi Điểm” của Trung Quốc và viết một bộ tiểu thuyết mới. Nhưng do sức khỏe kém và công việc bận rộn ở nước ngoài, cuốn sách mới hiện đang tạm dừng vô thời hạn.

Tác giả: Vũ Nham