• Số truyện

    12
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nhĩ Căn là tác giả bạch kim của website Qidian, yêu thích truyện thần thoại cổ điển của Trung Quốc. Nhĩ Căn dùng sở thích đó làm trụ cột để sáng tác tiểu thuyết mạng. Tác giả hiện đã trở thành trụ cột chính của tiểu thuyết tiên hiệp trên Qidian. Tác phẩm tiêu biểu《 Tiên Nghịch 》được vô số độc giả yêu thích, vì đó khuynh đảo, cũng thường xuyên hiếm cứ hạng 1 phiếu đề cử thể loại tiên hiệp trên Qidian. Tháng 12/2016, trở thành ủy viên thuộc ủy ban hiệp hội tác giả Trung Quốc khóa 9.

Tác giả: Nhĩ Căn