• Số truyện

  1
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Tác giả: Tiểu Sam

 • Tề Bá Xuân Thu

  Tiểu Sam|Lịch Sử|Đang ra|0 chương

  Đề 10 vạn chi chúng, thiên hạ không có thể ngăn giả, ai? Hoàn công vậy. Hồn xuyên Xuân thu Tề Hoàn Công tiểu bạch, chín hiệp chư hầu, cứu giúp thiên hạ, còn muốn...

  Cập nhật: 2019-01-13 01:12:44