Trang chủ Lịch Sử Tề Bá Xuân Thu

Tề Bá Xuân Thu - 齐霸春秋

Tiểu Sam Đang ra Lịch Sử

Đề 10 vạn chi chúng, thiên hạ không có thể ngăn giả, ai? Hoàn...

0 Yêu thích| 715Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đề 10 vạn chi chúng, thiên hạ không có thể ngăn giả, ai? Hoàn công vậy. Hồn xuyên Xuân thu Tề Hoàn Công tiểu bạch, chín hiệp chư hầu, cứu giúp thiên hạ, còn muốn cạn nữa điểm cái gì?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn