• Số truyện

  1
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Lý Tông Ngô (1879-1943), người Tự Cống, Tứ Xuyên, học giả nổi tiếng thời Thanh mạt Dân quốc, nổi tiếng với trước tác "Hậu hắc học", được hậu thế tôn sùng là Hậu Hắc giáo chủ.

Tác giả: Lý Tông Ngô

 • Hậu Hắc Học

  Lý Tông Ngô|Lịch Sử|Đang ra|10 chương

  Hậu Hắc học là Dân quốc sơ kỳ Lý Tông Ngô tại 1917 năm đưa ra chi học thuyết, tuyên dương da mặt phải dày mà vô hình, tâm muốn đen mà không màu, như thế mới có...

  Cập nhật: 2018-12-09 22:38:19