• Số truyện

    9
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Bạch kim tác gia, 《 phàm nhân tu tiên truyện 》 một cuốn sách trong ngành sáng tạo truyền kỳ, trở thành “Phàm nhân lưu” tác phẩm khai sơn thuỷ tổ.

Tác giả: Vong Ngữ