Trang chủ Tiên Hiệp Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn - 玄界之门

Vong Ngữ Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi!...

114 Yêu thích| 1232138Lượt xem| 2108 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

5

150đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.

Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.

Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.

Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn