Trang chủ Tiên Hiệp Vô Lượng Chân Tiên

Vô Lượng Chân Tiên

EK Chocolate Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, Đạo tổ tu chân. Thiếu...

0 Yêu thích| 653527Lượt xem| 258 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, Đạo tổ tu chân.

Thiếu niên La Chân, trời sinh tuyệt mạch, lấy đại nghị lực đánh vỡ cực hạn thân thể, kết thành đạo thai, bước vào tiên đồ, thăm dò vĩnh sinh bí mật...

Có câu là: Tiên nếu có thể chết đều là giả, vĩnh hằng vô lượng phương Chân Tiên.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn