Trang chủ Tiên Hiệp Hàn Thiên Đế

Hàn Thiên Đế - 寒天帝

Phong Tiên Đang ra Tiên Hiệp

"Ta này một đời , vì sao cầu?" "Vạn năm hứa hẹn , ta...

32 Yêu thích| 32768Lượt xem| 264 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

12đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Ta này một đời , vì sao cầu?"

"Vạn năm hứa hẹn , ta đương đăng Cửu Thiên , đạp tiên lộ , giết hết tất cả đáng chết người!"

"Ta này một đời , vì sao cầu?"

"Cái gì vận mệnh , cái gì thiên quy , dựa vào trong tay một đao , chém nát trong lòng không cam lòng sự tình!"

"Này một đời , vì sao cầu?"

"Giết hết thế gian tất cả địch , chỉ còn lại trong lòng bất khuất ý!"

Đây là một cái cùng trời tranh mệnh con đường, đây là một khúc đến chết không hối ca!

******

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn