Trang chủ Huyền Huyễn Siêu Duy Chi Thư

Siêu Duy Chi Thư - 超维之书

EK Chocolate Đang ra Huyền Huyễn

Siêu Duy Chi Thư kích hoạt thành công. Sự thật thế giới cùng...

5 Yêu thích| 12859Lượt xem| 16 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Siêu Duy Chi Thư kích hoạt thành công.

Sự thật thế giới cùng Siêu Duy thế giới thời gian tỉ lệ 1: 24.

Duy trì Siêu Duy thế giới cần thiết tiền tài: Đệ một giờ 1 nguyên, mỗi qua một giờ trở mình gấp 10 lần.

Siêu Duy Chi Thư thời gian cold-down: 30 thiên.

Phải chăng mở ra Siêu Duy Chi Thư, tiến vào Siêu Duy thế giới trở thành Siêu Duy giả?

Tiêu Dương mở ra Siêu Duy Chi Thư, tiến vào Siêu Duy thế giới, vạch trần vô cùng không gian vũ trụ bí mật.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn