Trang chủ Khoa Huyễn Tử Tại Hỏa Tinh Thượng

Tử Tại Hỏa Tinh Thượng - 死在火星上

Thiên Thụy Thuyết Phù Đang ra Khoa Huyễn

Ta gọi Đường Dược, ta ở trên sao Hỏa. Ta vừa mới nhìn...

8 Yêu thích| 10614Lượt xem| 26 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

7đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta gọi Đường Dược, ta ở trên sao Hỏa.

Ta vừa mới nhìn thấy Địa Cầu nổ, làm sao bây giờ?

Online chờ.

Rất cấp bách.
Cầu các đạo hữu review

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn