Trang chủ Khoa Huyễn Lưu Phóng Nhất Vạn Niên

Lưu Phóng Nhất Vạn Niên - 流放一万年

Bổ Mộng Giả Đang ra Khoa Huyễn

Vạn năm trước khi, đồ diệt vạn thần Tiêu Chương bị hãm...

5 Yêu thích| 14070Lượt xem| 15 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vạn năm trước khi, đồ diệt vạn thần Tiêu Chương bị hãm hại lưu vong, vạn năm trở về, lại phát hiện mình thành thần thoại trong truyền thuyết đại anh hùng!

Sau đó Linh khí sống lại chư Thiên Thần ma tỉnh lại, lại phát hiện xấu hổ một màn...

Cự Linh Thần đúng không? Đã quên bị ta đánh cho té cứt té đái lúc sau?

Cửu Thiên Huyền Nữ đúng không? Lần kia phiến ngươi cái tát còn không dài trí nhớ?

Sa-Tăng đúng không? Ngươi cái chân kia là ai đánh gãy nhớ không rõ?

Internet chi thần? Ca của ngươi khoa học kỹ thuật chi thần chính là ta giết.

Cái gì? Ngươi nói ta là ai?

Không có ý tứ, toàn bộ nhân loại đều thiếu nợ của ta, ta là tổ tông!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn