Trang chủ Đô Thị Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục - 修真老师生活录

Đoạn Kiều Tàn Tuyết Đã hoàn thành Đô Thị

Hắn là một vị tuổi trẻ đại học lão sư, hắn còn là một...

13 Yêu thích| 1179619Lượt xem| 233 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.3

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hắn là một vị tuổi trẻ đại học lão sư, hắn còn là một vị trong lúc vô tình đến truyện Thượng Cổ Ngũ Đế chân kinh, tu luyện đại hỗn độn Ngũ Hành tâm pháp Tu Chân giả. Hắn ẩn cư đại học dạy học dục nhân, hắn hành sự tác phong biết điều, nhưng trong lúc lơ đãng nhưng phong mang loá mắt...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn