Trang chủ Đô Thị Mộng Huyễn Đoái Hoán Hệ Thống

Mộng Huyễn Đoái Hoán Hệ Thống - 梦幻兑换系统

Mặc Mộng Trần Đã hoàn thành Đô Thị

Đi đại vận Lâm Dật Hiên đã chiếm được một cái Lăng Thiên...

3 Yêu thích| 1449903Lượt xem| 376 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đi đại vận Lâm Dật Hiên đã chiếm được một cái Lăng Thiên Mộng Huyễn không gian, ở bên trong có thể tiến hành hối đoái, rút thưởng, học tập, thí luyện.

Cái gì? Là quan trong nhất hối đoái không gian muốn mười vạn điểm năng lượng mới có thể mở ra? Không gian mở ra tổng cộng mới cho 10.000 điểm năng lượng, đây không phải lừa bố mày à.

Cũng may điểm năng lượng mấy có thể kiếm lấy, học tập kỹ năng vậy mà cũng cho điểm năng lượng.

Cái gì? Học tập kỹ năng lấy được điểm năng lượng không đủ? Cái này dễ thôi, có thể tiến vào thí luyện không gian kiếm lấy.

Cái gì? Giai đoạn trước không thể hối đoái bị khi phụ sỉ nhục làm sao bây giờ? Cái này dễ thôi, không phải còn có rút thưởng hệ thống sao? Chỉ cần 3000 điểm năng lượng, có thể tiến hành một lần rút thưởng.

Vận khí coi như không tệ, vậy mà rút thăm được Véc-tơ Thao Tác, nghịch thiên a......

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn