Trang chủ Võ Hiệp Trượng kiếm quyết

Trượng kiếm quyết

Pháo Kép Đã hoàn thành Võ Hiệp

( Trượng kiếm quyết ) Giang hồ là thuần khiết, làm nhạt quan...

0 Yêu thích| 4865Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

( Trượng kiếm quyết ) Giang hồ là thuần khiết, làm nhạt quan phủ cùng thời đại, trong chốn giang hồ hết thảy đều là do người giang hồ chính mình duy trì, phá hoại cũng vậy.

"Lợi ích" cùng "Trật tự" là cái giang hồ này chủ đề.

Khổng lồ danh môn phân tranh, tràn ngập Kiếm Hồn thế giới võ hiệp.

Đây chính là Trượng kiếm quyết giang hồ, ở trong cái giang hồ này, Hành Vân, một võ công, địa vị đều rất thấp kém Thanh Thành đệ tử, hắn nên đi nơi nào? . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn