Trang chủ Khoa Huyễn Thiên Ngoại Ký Sinh

Thiên Ngoại Ký Sinh - 天外寄生

Mê Lộ Đích Ngư Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Hắc khoa học kỹ thuật nguyên chỉ phi nhân loại cố gắng nghiên...

0 Yêu thích| 134801Lượt xem| 20 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hắc khoa học kỹ thuật nguyên chỉ phi nhân loại cố gắng nghiên phát, áp đảo nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật cùng nhận thức trình độ, thậm chí khuyết thiếu khoa học căn cứ trái với tự nhiên nguyên lý khoa học kỹ thuật. Loại này siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật, dùng tại ưu việt có thể cho nhân loại văn minh tiến bộ, dùng tại chỗ hỏng có thể phá hư văn minh.


Bị thiên ngoại sinh vật ký sinh Trần Ương, vốn là một phổ thông địa cầu nhân loại, nhưng hiện tại hắn cần đối mặt một nan đề, có được siêu việt hiện có trình độ khoa học kỹ thuật, hắn nên như thế nào sử dụng?


Bất quá, trước đó hắn muốn đối mặt mặt khác vấn đề, ký sinh tại hắn trên người thiên ngoại sinh vật, cũng không phải là một dễ dàng ở chung hảo đồng bọn, tương phản, tối đáng giận phạm nhân cũng không thể hình dung nó tà ác.


Nó đối với nhân loại ôm có thái độ, quan hệ đến nhân loại tương lai ngày mai, bất luận là vì chính mình vẫn là toàn nhân loại, Trần Ương đầu tiên muốn học được , chính là như thế nào cùng một “Ngoại tinh nhân” Ở chung.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn