Trang chủ Khoa Huyễn Thần Công Hoàn Nguyên Hệ Thống

Thần Công Hoàn Nguyên Hệ Thống - 归向 (核动力战列舰)

Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm Đang ra Khoa Huyễn

Tên truyện: Hướng Về - Quy Hướng _ độ dài 1 chương trên...

7 Yêu thích| 12317Lượt xem| 15 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tên truyện: Hướng Về - Quy Hướng

_ độ dài 1 chương trên dưới 5k chữ
_ cv độ trôi chảy 70%
_ tên nhân vật trộn lẫn 70% hán việt 30% eng
_ độ hay truyện 7/10

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn