Trang chủ Khoa Huyễn Thần Bí Chi Thụ

Thần Bí Chi Thụ - 神秘之树

Trảm Nguyệt Đang ra Khoa Huyễn

Thế giới dần dần không giống, rất nhiều vật kỳ quái xông...

8 Yêu thích| 20042Lượt xem| 47 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.4

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thế giới dần dần không giống, rất nhiều vật kỳ quái xông ra.

Lý Xán đạt được một gốc thần bí Tiểu Thụ, có thể tại cực hạn hoàn cảnh bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra mang đến dị năng quả.

Cá ướp muối còn sống, vẫn là tìm kiếm cực hạn hoàn cảnh thúc quả?

Đây là một vấn đề.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn