Trang chủ Khoa Huyễn Hắc Ám Thời Đại

Hắc Ám Thời Đại

Huyễn Dạ Hành Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Thái Dương không ở bay lên, tinh cầu ngừng chuyển động, tiến...

0 Yêu thích| 24972Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thái Dương không ở bay lên, tinh cầu ngừng chuyển động, tiến hóa phong bạo mang tất cả toàn bộ thế giới.

Dị thú hoành hành thế giới, nhân loại tại giết chóc trong tiến hóa...

Trật tự cũ triệt để sụp đổ,

Nhưng ——

Ai tới chúa tể thời đại mới?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn