Trang chủ Khoa Huyễn Siêu Thứ Nguyên Phản Phái

Siêu Thứ Nguyên Phản Phái - 超次元反派

Tử Vong Thiên Khải Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Nhiếp Lãnh được một cái kỳ dị hệ thống, hệ thống nhường...

0 Yêu thích| 14206Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nhiếp Lãnh được một cái kỳ dị hệ thống, hệ thống nhường Nhiếp Lãnh xuyên việt đến mỗi người thế giới.

Keng! Kí chủ giết chết Lancelot, được Knight Of Honor!

Keng! Kí chủ giết chết Emiya Shirou, được vô hạn kiếm chế!

Keng! Kí chủ giết chết xxx được xxx!

Kỳ thực, Nhiếp Lãnh muốn làm người tốt.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn