Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Lưu Bị Quân Sư

Tam Quốc Chi Lưu Bị Quân Sư - 三国之刘备军师

Hiên Dật Đang ra Lịch Sử

Lầu cao sắp đổ thiên địa loạn, hán thất lộc thiên hạ...

1 Yêu thích| 5898Lượt xem| 17 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lầu cao sắp đổ thiên địa loạn, hán thất lộc thiên hạ trục.

Quần vương cùng nổi lên ai là đế?

Chiêu Liệt phục hưng thừa đại thống.

Từ ôn nhiệt huyết Tam quốc, đỉnh cấp mưu sĩ quyết đấu.

Tạm thời xem Trần Dật làm sao phụ tá Lưu Bị, phục hưng Đại Hán.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn