Trang chủ Tiên Hiệp Tam Giới Huyết Ca

Tam Giới Huyết Ca - 三界血歌

Huyết Hồng Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Mạt pháp cuối cùng , giới môn lại mở ra . Đại thế giới ,...

1 Yêu thích| 108784Lượt xem| 35 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mạt pháp cuối cùng , giới môn lại mở ra .

Đại thế giới , chúng sinh ,

Quỳ bái , xin đợi vua đến .

Thái cổ thời gian , thần thánh tiên phật tung hoàng ngang dọc .

Thời đại mạt pháp , pháp tắc tan vỡ , linh mạch tan rã , thế gian không nữa thấy tiên thánh !

Mạt pháp cuối cùng , tam giới môn hộ lại mở ra , pháp tắc đoàn tụ , linh mạch diễn sinh , thế gian động thiên phúc địa từng cái mở ra , trong truyền thuyết thần thánh yêu ma , cũng đều từng cái hiện thế . Thượng cổ ân oán tình cừu , tương lai cuối cùng rồi sẽ đến một kết quả !

Chính là: Thái cổ vi nhân , hôm nay vi quả !

Cuồng vũ hát vang , đạp huyết mà đi , là vì tam giới huyết ca !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn