Trang chủ Huyền Huyễn Khai Thiên Lục

Khai Thiên Lục - 开天录

Huyết Hồng Đang ra Huyền Huyễn

Sinh tồn, rất dễ dàng. Sinh hoạt, rất gian nan. Tộc của...

6 Yêu thích| 14157Lượt xem| 10 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sinh tồn, rất dễ dàng.

Sinh hoạt, rất gian nan.

Tộc của ta, muốn không phải sinh tồn thấp hèn, mà là ngẩng đầu, cao ngạo sinh hoạt.

Tộc của ta, thề không làm nô!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn