Trang chủ Tiên Hiệp Phong Vân Tu Tiên Lộ

Phong Vân Tu Tiên Lộ

Tiêu Dao Cốc Chủ Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Từ từ tiên lộ, đại đạo vô tình. Nhược nhục cường...

0 Yêu thích| 185080Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Từ từ tiên lộ, đại đạo vô tình.

Nhược nhục cường thực, thệ người như trần.

Tình cừu ái hận, xem qua mây khói.

Bình thường thiếu niên, bay qua lưu ngân.

... ... ... ... ...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn