Trang chủ Khoa Huyễn Siêu cấp Tuệ Nhãn Hệ Thống

Siêu cấp Tuệ Nhãn Hệ Thống - 超级慧眼系统

Phiền Não Đích Hương Yên Đang ra Khoa Huyễn

Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, bị sét...

16 Yêu thích| 7966Lượt xem| 212 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, bị sét đánh cũng không chết khẳng định có hưởng thụ bất tận chi phúc. Ở bị sét đánh sau, Lý Vũ thu được Tuệ Nhãn Hệ Thống, nó có thể thu thập sinh vật có trí khôn niệm lực, đồng tiến đi phân loại, chỉnh lý, chỉnh hợp, ưu hoá sau hình thành kỹ năng, nhượng chủ nhân học tập. Có Tuệ Nhãn Hệ Thống, học tập ma pháp, học tập vũ kỹ, học tập sửa..

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn