Trang chủ Huyền Huyễn Phần Thiên Lộ

Phần Thiên Lộ - 焚天路

Lạc Trần Vũ Đang ra Huyền Huyễn

Một bụi đất, che ngàn vạn cốt, một hạt cát, nhớ ngàn vạn...

0 Yêu thích| 5305Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một bụi đất, che ngàn vạn cốt, một hạt cát, nhớ ngàn vạn cổ. Tuyên cổ vội vàng, cô đơn tại thế, ai ngờ tịch sầu ? Hạo thế mênh mông, càn khôn nghịch loạn, Thánh Nhân đều là chết. . .Một người, đi cái kia vô tận đường.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn