Trang chủ Kỳ Huyễn Cửu Phẩm Thần Thông

Cửu Phẩm Thần Thông

Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê Đã hoàn thành Kỳ Huyễn

Ta vốn thế gian một tục nhân, Không có ý định lưu lạc tại...

0 Yêu thích| 3485Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta vốn thế gian một tục nhân,
Không có ý định lưu lạc tại tiên trần.
Thần thông hàng lâm nguyên bản tâm.
Tiêu dao trò chơi ý tìm thật!
Xuyên qua, xuyên qua tại tu hành thế giới, xem ta làm sao lấy "Thần thông "Là pháp, tiếu ngạo dị giới!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn