Trang chủ Huyền Huyễn Tiên Bảng

Tiên Bảng

Cửu Đương Gia Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Tu tiên có Bát Đại cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới đều...

0 Yêu thích| 16830Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tu tiên có Bát Đại cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới đều có bài danh bảng.

Võ giả có 《 võ bảng 》, Linh Giả có 《 linh bảng 》. . . Tiên Nhân có 《 tiên bảng 》

Là ai soạn một bảng?

Là ai xây dựng bài danh!

Phải ra khỏi cục, trước vào cục!

Muốn thoải mái 《 tiên bảng 》, tiên tiến vào 《 tiên bảng 》

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn