Trang chủ Tiên Hiệp Nhất Phẩm Đạo Môn

Nhất Phẩm Đạo Môn - 一品道门

Đệ Cửu Thiên Mệnh Đang ra Tiên Hiệp

Thế kỷ hai mươi mốt Đạo gia đệ tử Trương Bách Nhân, bởi...

0 Yêu thích| 14374Lượt xem| 42 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thế kỷ hai mươi mốt Đạo gia đệ tử Trương Bách Nhân, bởi vì xúc động Tiên Thiên Kiếm Thai, nghịch chuyển thời không giáng lâm Tùy Đường thời không.

Luận đạo Chung Ly Quyền, đấu kiếm Lã Động Tân!

Phất tụ áp Huyền Trang, một kiếm lui Đạt Ma!

Thống ngự quyền lực, quy về Chí Thánh, thiên mệnh đế lấy ti mục, đế Thừa Thiên mà phủ lâm.

Một ngày này, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ tại Tử Cấm chi đỉnh, trong tay một quyển Tru Tiên trận đồ chậm rãi trải rộng ra, nhìn xuống biên quan quần hùng: "Vấn thiên hạ ai địch thủ? Xin hỏi chư quân, có thể trường sinh hay không?"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn