Trang chủ Tiên Hiệp Tạo Hóa Thần Tháp

Tạo Hóa Thần Tháp

Trúc Y Vô Trần Đang ra Tiên Hiệp

Từ Mộ đã xuyên việt rồi, xuyên việt đến một cái Tu Chân...

2 Yêu thích| 36896Lượt xem| 51 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Từ Mộ đã xuyên việt rồi, xuyên việt đến một cái Tu Chân Thế Giới, thành một tên đào quáng tu nô.

Theo hắn mà đến, còn có một tòa bảo tháp.

Tại là toàn bộ thế giới đều cải biến.

. . .

Một cái không nhập tông môn tu giả, một cái không đồng dạng như vậy Tu Chân Thế Giới.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn