Trang chủ Kỳ Huyễn Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh

Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh - 我在异界做刑警

Đại Tác Gia Đang ra Kỳ Huyễn

Chúng ta đi khắp tại quang minh sau, hắc ám trước! Chúng ta...

0 Yêu thích| 2962Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chúng ta đi khắp tại quang minh sau, hắc ám trước!

Chúng ta không có có thần linh che chở, không bị ác ma thừa nhận!

Thánh ca thuộc về kỵ sĩ, máu tươi quy về ác ma!

Mà chúng ta, lấy nhân loại danh nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt trong tay chi súng nhận!

—— ác ma cảnh sát hình sự

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn