Trang chủ Kỳ Huyễn Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh (Ta tại dị giới làm cảnh sát hình sự)

Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh (Ta tại dị giới làm cảnh sát hình sự) - 我在异界做刑警

Đại Tác Gia Đang ra Kỳ Huyễn

Chúng ta du tẩu cùng quang minh về sau, hắc ám trước đó! Chúng...

15 Yêu thích| 29424Lượt xem| 47 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

9đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chúng ta du tẩu cùng quang minh về sau, hắc ám trước đó!

Chúng ta không có thần linh phù hộ, không bị ác ma chỗ thừa nhận!

Thánh ca thuộc về kỵ sĩ, máu tươi quy về ác ma!

Mà chúng ta, lấy nhân loại danh nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt trong tay chi thương nhận!

—— ác ma cảnh sát hình sự

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn