Trang chủ Tiên Hiệp [Dịch]Ngũ Hành Thiên- Sưu tầm

[Dịch]Ngũ Hành Thiên- Sưu tầm

Phương Tưởng Đang ra Tiên Hiệp

Trong thế giới phàm nhân tu tiên chia rõ hai khu vực tu nhân và Man...

30 Yêu thích| 91333Lượt xem| 357 Theo dõi| 2Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

5

13đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trong thế giới phàm nhân tu tiên chia rõ hai khu vực
tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện
sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn. Nhưng đến một ngày Ngũ Hành Thiên - Vạn
giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm
đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối
cùng của người tu chân.Cũng may đã có một người thanh thiên từ cựu thổ thấp kém, chịu đựng giày vò
thân thể thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được cơ hội vào Ngũ Hành
Thiên đào tạo sâu.Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở thành
thiếu niên mạnh mẽ, có bản năng chiến đấu như dã thú gây lên một hồi bão táp
hoa lệ. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi truyện.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 nhmclnhhBá Tánh Bình Dân

Tình tiết truyện rất hay, thích tính cách nhân vật nữ chính =]]]]]

Feb 19, 2017 10:30 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn