Trang chủ Khoa Huyễn Long Thành

Long Thành - 龙城

Phương Tưởng Đang ra Khoa Huyễn

Một cái lãnh đạm gia hỏa, một cái lãnh đạm câu chuyện.

16 Yêu thích| 12412Lượt xem| 80 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một cái lãnh đạm gia hỏa, một cái lãnh đạm câu chuyện.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 distryBá Tánh Bình Dân

Truyện mới của thím Tưởng, nhào vô kiếm ăn

May 26, 2019 03:56 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn