Trang chủ Huyền Huyễn Đế Vũ Đại Hệ Thống

Đế Vũ Đại Hệ Thống - 帝武大系统

Tạo Hóa Giam Giới Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu...

10 Yêu thích| 50533Lượt xem| 106 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

9đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình.

Một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường.

Đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn