Trang chủ Tiên Hiệp Đế Tôn

Đế Tôn - 帝尊

Trạch Trư Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Võ đạo có thể Thông Thần! Võ đạo tu luyện đến Thần Luân...

72 Yêu thích| 6688663Lượt xem| 1216 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.6

5

22đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn