Trang chủ Tiên Hiệp Đạo Khí Vũ

Đạo Khí Vũ - 道气武

Thái Thượng Quan Nguyệt Đang ra Tiên Hiệp

Huyết bào ánh hồng nhật, sát khí chiếu Cửu U. Vũ bộ như...

15 Yêu thích| 35424Lượt xem| 55 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.4

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Huyết bào ánh hồng nhật, sát khí chiếu Cửu U.

Vũ bộ như lưu tinh, tiên ( roi) xuất quỷ thần kinh.

Thập bộ sát nhất yêu, thiên lý bất lưu hành.

Chuyện rũ áo đi, ẩn sâu thân cùng danh.

Nhàn quá lâm tuyệt ẩm, thoát tiên tất thượng hoành.

. . .

Túng tử hiệp cốt hương, bất quý thế thượng anh.

Thùy năng như tại hạ, bạch thủ thái huyền kinh.

——— 《 thiểu niên hành 》

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn